SSW පදිංචිය පිළිබඳ තත්වය යනු කුමක්ද?

* ඇත්ත වශයෙන්ම, විශේෂිත නිපුණතා සේවක වර්ග දෙකක් තිබේ: (i) සහ (ii). මෙහිදී, සෑම දෙනාටම පාහේ අදාළ වන විශේෂිත නිපුණතා සේවක (i) සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කෙරේ.

වීසා සහ පදිංචිය පිළිබඳ තත්වය

සාමාන්‍ය රීතියක් ලෙස, ජපානයට ඇතුළු වීමට අදහස් කරන විදේශිකයන් හට, විදේශ රටක ඇති ජපන් තානාපති කාර්යාලයක් (විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය) මගින් වීසා බලපත්‍රයක් නිකුත් කළ යුතුය. කෙසේ වෙතත්, හුදෙක් වීසා බලපත්‍රයක් තිබු පමණින්ම ජපානයට ඇතුළු වීම සහතික නොකෙරේ. ඔබ ජපානයට පැමිණෙන විට, අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ආගමන සේවා ඒජන්සිය විසින් ගුවන්තොටුපල ආදියේ දී ඔබව අදාළ පරීක්ෂණවලට භාජනය කරනු ලැබේ, එබැවින් ඔබ ජපානයේ දී කිරීමට අදහස් කරන ක්‍රියාකාරකමට අනුකූල වන, පදිංචිය පිළිබඳ තත්වයක් ලබා ගැනීමට ඔබට අවශ්‍ය වනු ඇත. මේ අනුව, "වීසා" සහ "පදිංචිය පිළිබඳ තත්වය" යනු වෙනත් ආයතනවල පාලනය යටතේ පවතින වෙනමම ක්‍රියා පටිපාටි වේ. මෙම පිටුවේ ඉදිරිපත් කර ඇති SSW ක්‍රමවේදය යනු අලුතින් ස්ථාපිත කර ඇති පදිංචිය පිළිබඳ තත්වයකි.

SSW හි විශේෂාංග

SSW ලෙස ජපානයේ වැඩ කිරීමට සුදුසුකම් ඇති අය, අවම වශයෙන් වයස අවුරුදු 18 ක් විය යුතුය. තවද හොඳ සෞඛ්‍ය තත්වයකින් යුක්ත විය යුතු අතර, පූර්ව පුහුණුවක් ලබා නොගෙන වහාම වැඩ ආරම්භ කිරීමට හැකිවන සේ කුසලතා සහ ජපන් භාෂා හැකියාව තිබිය යුතුය. ජපානය මගින් සිදු කරන ඒකාබද්ධ පරීක්ෂණයක් මගින්, කුසලතා සහ ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතාවය තහවුරු කෙරේ. සාමාන්‍ය රීතියක් ලෙස, ඔබට පවුලේ සාමාජිකයන් සමඟ ජපානයට පැමිණිය නොහැකි අතර, ඔබට මුළු වසර 5 ක් දක්වා ජපානයේ වැඩ කළ හැකිය. ජපානයේ වැඩ කිරීමට ඔබට අවසර ලබාදෙන වෙනත් පදිංචිය පිළිබඳ තත්වයන්ට වඩා, මෙහි ඇති තවත් ප්‍රධාන වෙනසක් නම්, ඔබ ජපානයට පැමිණි අවස්ථාවේ සිට නැවත මව් රටට යන තෙක් ඔබේ සේවායෝජකයාගෙන් ජීවිතය හා රැකියාව යන දෙකටම පුළුල් පරාසයක උපකාර ලබා ගැනීමට මෙමගින් ඔබට හැකියාව ලබා දීමයි.
අහම්බෙන් මෙන්, අන්තර්ජාතික දායකත්වය සඳහා පිහිටුවා ඇති "තාක්‍ෂණික සේවාස්ථ පුහුණු" නමින් තවත් ක්‍රමවේදයක් ඇති අතර, මෙහිදී සේවකයින් ජපානයේ රැකියා නියුක්ත පුහුණුව තුළින් විවිධ ශිල්ප ක්‍රම ඉගෙන ගන්නා අතර, නැවත සිය මව් රටට ගිය පසු ජපන් තාක්‍ෂණික ප්‍රවීණතාව බෙදා ගනී. මෙම ක්‍රමය යටතේ යම් පුහුණුවක් සාර්ථකව සම්පූර්ණ කර ඇති අයට, රැකියා කුසලතා සහ ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතාව පිළිබඳ පරීක්‍ෂණයක් නොකරම, පදිංචිය පිළිබඳ තත්වය එම ක්ෂේත්‍රයේ SSW වෙත මාරු කිරීමට ක්‍රමයක් තිබේ.

විශේෂිත නිපුණතා සේවක (i)

විශේෂිත කාර්මික ක්‍ෂේත්‍රයක සැලකිය යුතු දැනුමක් හෝ පළපුරුද්දක් අවශ්‍ය වන නිපුණතා ඉල්ලා සිටින රැකියාවල නියුතු විදේශිකයන් සඳහා පදිංචිය පිළිබඳ තත්වය

ජපානයේ රැඳී සිටින කාලය සෑම වසරකම, සෑම මාස 6 කට වරක් හෝ සෑම මාස 4 කට වරක් එකතුව අවුරුදු 5 ක් දක්වා අලුත් කෙරේ
නිපුණතා මට්ටම පරීක්ෂණයෙන් තහවුරු කෙරේ (තාක්‍ෂණික සේවාස්ථ පුහුණු (ii) සම්පූර්ණ කළ විදේශිකයින් පරීක්ෂණයෙන් නිදහස් කෙරේ)
ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතා මට්ටම එදිනෙදා ජීවිතයට, රැකියාව ආදිය සඳහා අවශ්‍ය ජපන් භාෂා ප්‍රවීණතාවය පරීක්ෂණයෙන් සනාථ කෙරේ (තාක්‍ෂණික සේවාස්ථ පුහුණුව (ii) සම්පූර්ණ කළ විදේශිකයින් පරීක්ෂණයෙන් නිදහස් කෙරේ)
පවුලේ අය සමඟ පැමිණීම මූලික වශයෙන් අවසර නැත

පිළිගැනීමේ සංවිධාන හෝ ලියාපදිංචි උපකාරක සංවිධානවල සහාය ලැබීමට සුදුසුකම් ලබයි

* විශේෂිත නිපුණතා සේවක (ii) යනු විශේෂිත කාර්මික ක්‍ෂේත්‍රයක සැලකිය යුතු දැනුමක් හෝ පළපුරුද්දක් අවශ්‍ය වන රැකියාවල නියුතු විදේශිකයින්ගේ පදිංචිය පිළිබඳ තත්වයකි.

ජපානයේ SSW ලෙස වැඩ කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන වෘත්තීන්
එක් එක් කර්මාන්ත කාණ්ඩ 14 සඳහා, SSW ලෙස වැඩ කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසන විශේෂිත රාජකාරි පහත දක්වා ඇත.

සෞඛ්‍ය, කම්කරු හා සුභසාධන අමාත්‍යාංශ පාලනය යටතේ

 • හෙද රැකවරණයශාරීරික සත්කාර වලට අමතරව (පරිශීලකයාගේ ශාරීරික හා මානසික තත්වයන් අනුව ස්නානය කිරීම, ආහාර ගැනීම, බහිර්ස‍්‍රාවය කිරීම ආදියට සහය වීම), මේ හා සම්බන්ධ ඕනෑම උපකාරක සේවාවන් (විනෝදය, ක්‍රියාකාරී පුහුණුව සඳහා ආධාර ආදිය)
  සටහන: නිවසට ගොස් සේවාවන් සැපයීම කල නොහැක

 • ගොඩනැගිලි පිරිසිදු කිරීමගොඩනැගිලි අභ්‍යන්තරය පිරිසිදු කිරීම

ආර්ථික, වෙළඳ හා කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ පාලනය යටතේ

 • ද්‍රව්‍ය හා සැකසුම් කර්මාන්තයවාත්තු කිරීම, හැඩ තැලීම, අච්චු වාත්තු කිරීම, යාන්ත්‍රික සැකසුම්, ලෝහ මුද්‍රා තැබීම, කර්මාන්තශාලා ලෝහ තහඩු වැඩ, ආලේප කිරීම, ඇලුමිනියම් ඇනෝඩයිසින් කිරීම, නිමාව සැකසීම, යන්ත්‍ර පරීක්ෂාව, යන්ත්‍ර නඩත්තුව, පින්තාරු කිරීම, වෙල්ඩින් වැඩ

 • කාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදනයවාත්තු කිරීම, හැඩ තැලීම, අච්චු වාත්තු කිරීම, යාන්ත්‍රික සැකසුම්, පින්තාරු කිරීම, යකඩ වැඩ කිරීම, කර්මාන්තශාලා තහඩු ලෝහ වැඩ, ආලේප කිරීම, නිම කිරීම, යන්ත්‍ර පරීක්ෂා කිරීම, යන්ත්‍ර නඩත්තු කිරීම, කාර්මික ඇසුරුම්කරණය, ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ එකලස් කිරීම, විදුලි උපකරණ එකලස් කිරීම, මුද්‍රිත රැහැන් පුවරු නිෂ්පාදනය, ප්ලාස්ටික් අච්චු කිරීම, ලෝහ මුද්‍රා තැබීම , වෙල්ඩින්

 • විදුලි, ඉලෙක්ට්‍රොනික හා තොරතුරු කර්මාන්තයාන්ත්‍රික සැකසුම්, ලෝහ මුද්‍රා තැබීම, කර්මාන්තශාලා තහඩු ලෝහ වැඩ, ආලේප කිරීම, නිම කිරීම, යන්ත්‍ර නඩත්තු කිරීම, ඉලෙක්ට්‍රොනික් උපකරණ එකලස් කිරීම, විදුලි උපකරණ එකලස් කිරීම, මුද්‍රිත රැහැන් පුවරු නිෂ්පාදනය, ප්ලාස්ටික් අච්චු කිරීම, පින්තාරු කිරීම, වෙල්ඩින් කිරීම, කාර්මික ඇසුරුම්කරණය

ඉඩම්, යටිතල පහසුකම්, ප්‍රවාහන හා සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ පාලනය යටතේ

 • ඉදිකිරීම්ආකෘති හැඩයම් ඉදිකිරීම, කපරාරු කිරීම, කොන්ක්‍රීට් පොම්ප කිරීම, උමං මාර්ග සහ ප්‍රචාලනය, ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ සහ ඉදිකිරීම්, භූමි වැඩ, සෙවිලි, විදුලි සංදේශ, රී බාර් ඉදිකිරීම්, රී බාර් සන්ධි කිරීම, අභ්‍යන්තර නිමාව / සවි කිරීම, පලංචි, ඉදිකිරීම් වඩු වැඩ, නල වැඩ, ඉදිකිරීම් ලෝහ පත්‍ර, තාප / සිසිල් පරිවරණය , යූරීන් පරිවරණය ස්ප්‍රේ කිරීම, සමුද්‍ර සිවිල් ඉංජිනේරු

 • නැව් තැනීම සහ සමුද්‍ර යන්ත්‍රෝපකරණ කර්මාන්තයවෙල්ඩින් කිරීම, පින්තාරු කිරීම, යකඩ වැඩ, නිම කිරීම, යාන්ත්‍රික සැකසුම්, විදුලි උපකරණ එකලස් කිරීම

 • මෝටර් රථ අලුත්වැඩියාව සහ නඩත්තුවදෛනික පරීක්ෂාව සහ නඩත්තුව, නිතිපතා පරීක්ෂාව සහ නඩත්තුව, වාහන ගැලවීම සහ නඩත්තු කිරීම

 • ගුවන්ගුවන්තොටුපල භූමියේ හැසිරවීම (භූමි රියදුරු ආධාරක සේවා, ගමන් මලු / භාණ්ඩ හැසිරවීමේ සේවා ආදිය), ගුවන් යානා නඩත්තු කිරීම (ගුවන් යානා සහ උපකරණ නඩත්තු සේවා, ආදිය)

 • නවාතැන්පිළිගැනීමේ කටයුතු, සැලසුම් කිරීම සහ මහජන සම්බන්ධතා, පාරිභෝගික සේවය, ආපනශාලා සේවය ඇතුළු නවාතැන් ආශ්‍රිත සේවාවන් සැපයීම

කෘෂිකර්ම, වන විද්‍යා හා ධීවර අමාත්‍යාංශයේ පාලනය යටතේ

 • කෘෂිකර්මයසාමාන්‍ය බෝග ගොවිතැන (බෝග කළමනාකරණය, එකතු කිරීම / නැව්ගත කිරීම / කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීම ආදිය), සාමාන්‍ය පශු සම්පත් ගොවිතැන (ආහාර කළමනාකරණය, එකතු කිරීම / නැව්ගත කිරීම / පශු සම්පත් නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීම ආදිය)

 • ධීවර හා ජලජීවී වගාවධීවර කර්මාන්තය (ධීවර ආම්පන්න නිෂ්පාදනය / අළුත්වැඩියා කිරීම, ජලජ සත්ව හෝ පැලෑටි සෙවීම, ධීවර ආම්පන්න / ධීවර යන්ත්‍රෝපකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම, ජලජ සත්ව හා පැලෑටි එකතු කිරීම, සැකසීම / ගබඩා කිරීම ඇල්ලීම, ආරක්ෂාව සහ සෞඛ්‍යය සහතික කිරීම යනාදිය), ජලජීවී වගාව (ජලජීවී වගා උපකරණවල නිෂ්පාදනය / අළුත්වැඩියා කිරීම / කළමනාකරණය, ජලජීවී සතුන් සහ පැලෑටි වගා කිරීම / අස්වනු නෙලීම / සැකසීම කළමනාකරණය කිරීම, සෞඛ්‍යය හා ආරක්ෂාව සහතික කිරීම යනාදිය)

 • ආහාර පාන නිෂ්පාදනසාමාන්‍ය ආහාර පාන නිෂ්පාදනය (ආහාර පාන නිෂ්පාදනය හා සැකසීම (මධ්‍යසාර හැර), සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂාව)

 • ආහාර සේවා කර්මාන්තයසාමාන්‍ය ආහාර සේවා (ආහාර පාන සකස් කිරීම, පාරිභෝගික සේවය, ගබඩා කළමනාකරණය)

Blossom! in Japan.

 • Play movie in a new window:14 in demand occupations
 • Play movie in a new window:Specified Skilled Workers supported in work & life
 • Play movie in a new window:utilize your skills experience
Page Top